Viktminskning

Viktminskning
Viktminskning är något som i dagens samhälle blivit något eftersträvansvärt. Veckotidningar och kvällstidningar är fulla med råd och tips om hur man ska göra för att gå ner i vikt.
Under hela 1900-talet har detta fenomen växt till oanade proportioner – men var före det seklet i stort sett okänt som fenomen. Fram till 1800-talet var det tvärtom något fint att vara korpulent och kraftig. Det betydde att man var välställd och rik. Mager var den fattige.
Men i och med det allmänna välståndet i västvärlden – där i stort sett alla kan äta sig mätta – har viktminskning och smalhet blivit ett mål i sig.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

Hur man uppnår viktminskning
Viktminskning som fenomen brukar tillerkännas William Banting (1797-1878) som hanterade sin egen övervikt med en metod som han själv utvecklade ” the Banting Method”. Den gick helt enkelt ut på att man undvek mat med mycket stärkelse och socker i. Ordet bantning har sitt ursprung i denna metod.
Viktminskning når man enkelt beskrivet genom att man förbrukar mer energi än man tar in genom mat. För att uppnå detta kan man antingen minska sitt energiintag genom att äta mindre energirik mat och mindre portioner. Eller så kan man öka sin energiförbränning genom att exempelvis motionera mer. Vanligast är att man uppnår sin viktminskning genom en kombination av dessa två sätt.

Vanliga viktminskningsmetoder
Före man sätter igång med viktminskning bör man alltid prata med en läkare. För stora kroppsliga förändringar kan vara skadliga och många viktminskningsmetoder är inte kliniskt testade och godkända av lekmannakåren.

Viktminskning genom lågkalorimetoden
För ett par decennier var detta den vanligaste metoder för viktminskning. Den gick ut på att man endast intog kost med få kalorier i. Exempel på sådan kost är frukt och grönsaker.

Viktminskning genom GI-metoden
GI-metoden är en tämligen ny metod för viktminskning. Grundtanken med denna metod är att man äter mat innehållande långsamma kolhydrater där energin stannar kvar länge och man behåller mättnadskänslan.

Viktminskning genom Atkinsdieten
Atkinsdieten är en viktminskningsmetod där man försöker undvika att inta kolhydrater. Kroppen tvingas därmed att ställa in sig på att förbränna fett. Kritiker mot detta viktminskningssätt hävdar att kroppen under dessa omständigheter ställer in sig på svält och när man sedan börjar äta kolhydrater igen börjar kroppen direkt att skapa och lagra fett igen.

Viktminskning genom LCHF-metoden

Ett sätt att uppnå viktminskning, som sägs vara besläktat med Atkinsmetoden, är LCHF, Low Carb and High Fat. Med denna viktminskningsmetod görs en skarp begränsning av kolhydrater och en viss ökning av fett och protein. Denna metod har utarbetats speciellt för diabetiker som behöver viktminskning. Kolhydrater är nämligen det ämne som i störst utsträckning frisläpper insulin, som i sin tur är det hormon i kroppen som är mest lämpligt att lagra fett. Undviker man kolhydrater begränsar man alltså kroppens förmåga att lagra fettet. Intar man då nyttiga fetter och proteiner behåller kroppen det som den verkligen behöver och släpper det som den som vill uppnå viktminskning inte vill behålla.
Denna metod har varit mycket kontroversiell men har visat sig mycket effektiv för viktminskning i tester som är så nya som från 2008.