Bantning


Bantning och dess upphovsman
Bantning kan mycket kort och enkelt beskrivas så att man förbrukar mer energi än man konsumerar så att ens kroppsmassa minskar. Ordet bantning har med tiden blivit ett samlingsord för olika vägar att ändra sitt sätt att leva i avseende att gå ner i vikt eller andelen kroppsfett. Ordet kommer ursprungligen från engelsmannen William Banting (1797-1878). Banting hade stora problem med sin övervikt. När han gått i pension ändrade han sina matvanor radikalt och slutade med socker och stärkelserik mat. Han gick som resultat av detta ner i vikt. Sedermera gav han ut en bok med namnet ”Letter on Corpulence Addressed to the Public” där han beskrev sin ”the Banting method”. Detta blev till slut ett ord som fått betydelse efter William Bantings metod för att gå ner i vikt.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

Olika sätt att genomföra banting
* bantning genom att minska energiintaget – vilket man gör om man äter mat med mindre energi eller tar mindre portioner.
* bantning genom att öka förbränningen av energi – lämpligen genom motion.
*bantning genom att kombinera dessa två sätt.

Vanliga bantningsmetoder
Innan genomgång av de mest populära bantningssätten bör det sägas att före man ger sig på mer genomgripande bantning, bör man prata med sin läkare. Man ska också tänka på att olika bantningsmetoder inte är helt kliniskt testade och godkända av fackmannakåren. Man bör alltså vara kritisk och försiktig och undersöka noga bakgrunden till de bantningsmetoder man provar på.

Bantning genom lågkalorimetoden
Detta är nog den metod man i första hand tänker på när någon nämner bantning – men är idag inte någon som direkt rekommenderas. Lågkaloribantning går ut på att man äter lågkalorimat så att man får i sig mindre energi. Detta kunde bland annat göras genom att exempelvis äta enbart frukt eller annan mat med låg energinivå i.

Banting genom GI-metoden
GI-metoden har blivit mycket populär de senaste åren som bantningssätt och innebär att man äter mat med lågt GI-värde. Till GI mat räknas sådan mat vars energi går ut i kroppen under en längre tid – med följd att mättnadskänslan stannar kvar länge och suget efter mat minskar.

Bantning genom Atkinsdieten
Atkinsdietens grund är att låta bli kolhydrater. Utan kolhydrater ger sig kroppen på fettreserverna i stället. Kritik mot denna metod är att detta är en form av svält och om kroppen börjar få i sig kolhydrater igen kommer dessa direkt att förvandlas till fett.

Bantning genom LCHF-metoden
LCHF, Low Carb and High Fat går ut på att äta betydligt mindre kolhydrater men öka intaget av fett och protein. Detta kan verka gå helt emot tanken på lågt fettintag om man vill bli av med fett. Men denna metod stödjer sig på ganska ny forskning som tagits fram för att hjälpa diabetiker som behöver gå ner i vikt. Kolhydrater är nämligen det element i maten som i störst utsträckning ger mest frisläppning av insulin. Insulinet den hormon i kroppens som i störst utsträckning är fettinlagrande. De nyligen gjorda studierna har visat att kost med låg halt kolhydrater är lika, eller mer, effektiv än många andra kända dieter när man ska försöka bantning.