Bantningsmedel

Bantningsmedel
Det har i många år varit en dröm att bara ta ett bantningsmedel och nästa morgon vakna upp smal och fin. Detta är en dröm som många tillverkare och distributörer av bantningsmedel försöker underbygga i sin reklam. Dock är det aldrig så enkelt. Bantningsmedel kan på olika sätt manipulera våra kroppars upplevelse av hunger och aptit och till viss del öka förbränning av energi och fettupptagningsförmågan. Men på slutänden är det alltid den egna ansträngningen med motion och matintag som ger effekten.
Det finns flera olika bantningsmedel att välja mellan – dock bara några få godkända i Sverige. Det är viktigt att fundera igenom vilket bantningsmedel som är bäst för just dig och din häsla.

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !


Aptitnedsättande bantningsmedel
De bantningsmedel som anses mest effektiva är de som är centralt verkande. Dessa brukar delas in i två undergrupper. Den ena gruppen av sådan bantningsmedel stimulerar dopamin och nor-adrenalin. Dessa ger mer psykisk energi, minskar aptiten samt ökar fettförbränningen.
Amfetamin är en variant av denna sorts bantningsmedel och är mycket beroendeframkallande – således även olagligt i Sverige.

Den andra gruppen bantningsmedel som är centralt verkande påverkar serotonin. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Sibutramin (Reductil). Detta bantningsmedel är godkänt i Sverige och dämpar aptiten. Dexfenfluramin är ett annat bantningsmedel inom denna grupp. Detta medel finns dock ej längre – och har aldrig varit godkänt i Sverige. Dess biverkningar var för svåra och drogs snabbt tillbaks efter det släppts.

Övriga bantningsmedel
De bantningsmedel som inte är centralt verkande påverkar enbart själva kroppen. Där återfinner man en stor grupp bantningsmedel. Ett exempel är det i Sverige godkända Xenical. Detta bantningsmedel minskar kroppens förmåga att upp fett.
Sedan finns det stora gruppen av bantningsmedel som säljs i Sverige utanför Apoteket. Det handlar om olika naturmedel, kosttillskott, örtpreparat mm. Flera av dessa kan innehålla farliga ämnen och rekommenderas inte av fackmannakåren. Leverskador är bland annat det man varnar för om man är oförsiktig med dessa bantningsmedel. Dessutom kan effekten aldrig garanteras – vilket gör riskerna man tar mycket onödiga.

Läkemedelsverket har klassificerat de olika bantningsmedel som finns lagligt i Sverige och har ställt upp följande kriterier:
- Bantningsmedel som påskyndar matens färd genom tarmsystemet.
- Bantningsmedel som gör smaksinnet bedövat.
- Bantningsmedel som minskar aptiten genom att manipulera det centrala nervsystemet.
- Bantningsmedel som stävjar effekten av enzymer som bryter ner fett, kolhydrater och proteiner.

Vanliga bantningsmedel
Gruppen med bantningsmedel som innehåller efedrin är vanliga och anses effektiva. De sägs:
- ge kroppen mer energi
- leda till ökad fettförbränningen
- dämpa aptiten
Bantningsmedel med efedrin är däremot ej tillåtna i Sverige. Efedra sägs få en större effekt i kombination med koffein.

Godkända bantningsmedel i Sverige
Endast några få bantningsmedel är godkända i Sverige.
Bantningsmedel – Xenical: med 30% begränsas kroppens förmåga att ta upp fett
Bantningsmedel – Reductil: energiomsättningen sjunker och aptiten dämpas.
Bantningsmedel – Acomplia: är vanligen använt i samband med behandling av fetma. Men dock aldrig utan kombination med motion och bättre kosthållning. En känd biverkning på detta bantingsmedel är depression. Om man känner av tendenser till detta ska man omedelbart kontakta sin läkare!