GI-metoden

GI-metoden
Genom åren har bantingskurerna kommit och gått. Olika modeller sägs ha den ena eller den andra effekten. Ofta är de baserade på ganska lösa grunder. Dock dyker det mellan varven upp modeller som är både vetenskapligt baserade och väldigt effektiva. En sådan metod är GI-metoden. GI-metoden är något man hört talas om mycket men som få egentligen har riktigt koll på vad den går ut på. Kortfattat kan man beskriva GI-metoden som följer:

Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !
Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !

När man äter sin mat omvandlas den till energi. Maten innehåller kolhydrater som går genom mag-tarmkanalen och i levern skapas om till glukos (blodsocker). Därifrån går glukosen vidare ut i blodomloppet och når slutligen cellerna. Dock finns det olika sorters kolhydrater som tar olika lång tid på sig att brytas ner. GI (som står för Glykemiskt Index) visar hur snabbt olika kolhydrater i maten bryts ner av kroppen. Ju högre GI-värde desto snabbare bryter kroppen. Omvänt för lågt värde. När så blodsockerhalten stiger känner kroppen av det och utsöndrar insulin från bukspottskörteln. Detta berättar vidare för bland annat kroppens celler att ta upp blodsockret och blodsockernivån sjunker.

GI-metodens användningsområde
Om du intar snabba kolhydrater – alltså kolhydrater med högt GI-värde som förbränns snabbt – stiger glukosnivån i blodet snabbt. Detta i sin tur leder till att insulin skapas och blodsockernivån faller och blir lågt. När detta sker känner man hungerskänslor och ett sug efter mat. Om du då ger efter för detta sug får du ett överskott av glukos i cellerna som kroppen inte behöver utan omvandlar till fett för att kunna använda vid behov. Fetman har skapats.
Äter du å andra sidan långsamma kolhydrater – där kolhydraterna har lågt GI-värde och förbränns sakta – tar hela denna process mycket längre tid. Utsöndringen av insulin tar längre tid och sker jämnare. Detta leder till en ökad känsla av mättnad och ditt sug och behov av att småäta sjunger. Kroppen får då inget överskott på glykos som den måste omvandla till fett.

Vad som kan påverka GI-värdet
En del olika faktorer kan påverka hur högt GI-värde maten får.
Sammansättningen av kolhydraterna är betydelsefull. Ju mer komplex sammansatta kolhydraterna är, desto lägre blir GI-värdet. Exempelvis är pasta mer komplicerat sammansatt än socker. Vidare är det avgörande vad man äter i samband med kolhydraterna. Om man till exempel äter fett samtidigt blir GI-värdet lägre då kolhydraterna då tas upp långsammare. Det är därför det paradoxala tillståndet uppstår att man kan göra sig av med fett genom att äta fett. Dock ska det vara nyttiga fetter – exempelvis från fisk.

Surhetsgraden är också en påverkande faktor för hur kolhydrater tas upp i mag-tarmkanalen. En högre surhetsgrad saktar ner. Därför är vinäger ofta en beståndsdel i bantningskurer.

GI-metodens fälla
Det är lätt att förledas att tro att bara för att man äter långsamma kolhydrater så är man säker. Så är det inte. Om man fortfarande äter mycket fett och mycket kolhydrater blir man oundvikligen fet. Det är fortfarande motion och att dra ner på energiintaget som leder till viktminskning. GI-metoden är bara ett sätt att effektivisera detta – inte ett sätt att ersätta.