Övervikt

Övervikt
Begreppet övervikt är på många sätt relativt. På många sätt handlar det om vilka förväntningar ens omgivning och en själv har på vilken vikt man önskar ha – och om ens vikt överstiger denna förväntning, då är man överviktig. Men vanligtvis säger man att ett BMI (Body Mass Index) på över 25 kallas för övervikt.
Övervikt är något som i stort sett bara existerar hos människan – samt i människans värld. (Dvs. djur som lever under naturliga omständigheter – och inte i människans vård – blir vanligtvis inte överviktiga.)

Effektiv Fettförbrännare, Prova för 1kr, klicka här !
Gå ner 5-10 kg inom någon månad. Gratis konsultation !

Att mäta övervikt med BMI
Body Mass Index är en metod för att hålla koll på om man har övervikt. När man räknat ut sitt BMI kan man jämföra detta mot en tabell och se huruvida man har övervikt, undervikt eller normalvikt.
Man räknar ut sitt BMI på följande sätt: kroppsvikt (m) i kilo dividerat med kroppslängden i meter, i kvadrat. Exempel: om man väger 86 kg och är 1.80 lång blir uträkningen som följer. 86 / (1.8 x 1.8) = 26.54. Personen i detta exempel har således en klar övervikt enligt BMI-tabellens definition. Övervikt har de personer som hamnar mellan 25 och 29. 30 BMI och uppåt räknas som feta. Dock är denna modell inte helt perfekt då exempelvis kroppsbyggare faller utanför. Enligt modellen skulle de flesta av dem vara överviktiga då muskler väger mer än fett och att de därför har en ovanligt tung kropp i förhållande till längden.

Övervikt i Sverige
I Sverige räknar man med att 44% av alla män mellan 18 och 84 år har övervikt. Motsvarande siffra för kvinnor är 28%. Detta är mycket höga siffror – och trots detta tillhör Svenskarna de folk som har minst övervikt i Europa.

Orsaker till övervikt
Övervikt kommer sig av att kroppens energiintag överstiger energiförbränningen under för lång tid.
Var denna gräns går olika för olika människor. Vissa kan inta stora mängder energi utan att få övervikt. Antingen har deras kropp låg förmåga att ta upp fetter eller så har den hög förmåga att förbränna energi.
För andra människor är det tvärtom. Det är oftast dessa som får övervikt. Detta avgörs genetiskt vilket gör det till en kombination av arv och miljö vilka som drabbas av övervikt.

Hormonella och sjukliga orsaker till övervikt
Övervikt kan även bero på hormonella rubbningar. Som exempel kan föras fram att vara tionde till tjugonde kvinna i fertil ålder sägs lida av PCOS som är en hormonell sjukdom. Denna ökar produktionen av testosteron som ofta leder till övervikt i form av bukfetma.

Hur man hanterar övervikt
Det finns många olika metoder och modeller att hantera övervikt med. Dock lever många i föreställningen att de ska kunna få en operation eller äta några tabletter för att bli av med övervikt. Så är det aldrig. Alla metoder för att bli av med övervikt måste alltid kombineras med god kosthållning och motion. Detta har varit modellen ända sedan engelskmannen William Banting i slutet på 1800-talet skapade sin Banting Method som gick ut på att begränsa intag av stärkelse och socker.